MEDYTACJA

Medytacja jest praktyką, procesem polegającym na wprowadzeniu się w odmienny stan świadomości. Samo słowo wywodzi się z łaciny (meditatio) i oznacza zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Close