I każdy osioł to powie: „Pokrzywa taka – to zdrowie!”

  Bezwonna jest, no, a przy tym Zjeść można ją z apetytem. I każdy osioł to powie: „Pokrzywa taka – to zdrowie!” Jan Brzechwa, Osioł i róża Pokrzywa mimo iż jest bardzo powszechna to...